Skate parks near Shailer Park Skatepark

Springwood Dish

Springwood Dish

Loganholme

Loganholme

Loganlea Prefab

Loganlea Prefab

Priestdale Bowl

Priestdale Bowl

Marsden Bowl

Marsden Bowl

Underwood Dish

Underwood Dish

Eagleby Ramp

Eagleby Ramp

Eagleby Bowl

Eagleby Bowl

Crestmead Bowl

Crestmead Bowl

Sunnybank Bowl

Sunnybank Bowl

God Bowl

God Bowl

Ormeau Skatepark

Ormeau Skatepark

Carindale Bowl

Carindale Bowl

Inala Bowl

Inala Bowl

Lota Skatepark

Lota Skatepark

Inala Ramp

Inala Ramp

Brain Drain

Brain Drain

Camira Ramp

Camira Ramp

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·